Drucken

Slowakisch

Slowakisch


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
Prvým prekladom do slovenčiny z rozsiahlej tvorby Heinza Grilla je kniha „Duševná dimenzia jogy“. Ide o nové prepracované vydanie tejto knihy, ktorým sa autorovi podarilo dielo, ktoré môžeme bezpochyby považovať za sprievodcu pri rozvoji jogy na Západe v budúcnosti. Už podtitul „Praktické základy ku spirituálnej cvičebnej ceste“ naznačuje, že tu nemajú byť iba sprostredkované filozofické obsahy, ale že čitateľ a cvičiaci má súčasne získať profundný návod, ako môže tieto obsahy nasledovať v praktikom živote a v cvičení.
20,00 *
V tejto malej bro?úre Heinz Grill opisuje podstatu a ciele ?Jogy z ?istoty du?e?, ktorú zalo?il. Na za?iatku sú názorne objasnené pojmy ezoterika a exoterika a ?itate? poznáva, ?e rozlí?enie týchto pojmov predstavuje dôle?itú bázu pre ?koliacu cestu. V kapitole ?O problematike hierarchie a poslu?nosti? zobrazuje túto cestu ako nepretr?ité zainteresované u?enie a skúmanie duchovných zákonitostí, ktoré mô?e individualitu ?loveka o?ivova? a posil?ova?. V kapitole ?In?piratívne zdroje na ceste duchovného ?kolenia? autor opisuje dielo Rudolfa Steinera, Sri Aurobinda, ako aj svoje vlastné. Ukazuje, ako tieto ?pecifické a v druhu pôsobenia rozdielne cvi?ebné cesty, sa vyzna?ujú úzkym prepojením a ako sa mô?u na ceste ?kolenia dop??a?.
5,00 *

Auf Lager
innerhalb ca. 3 Tagen lieferbar

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand